1. Dane uczestników

>

2. Oświadczenia

>

3. Podsumowanie

>

4. Potwierdzenie rezerwacji

STREFA MAX
3 dni w Strefie,
1 dzień w Kijowie

Termin:
06.08.2022 - 11.08.2022