Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies w Serwisie www.alienatours.pl

 

I. Informacje ogólne


1. Niniejsza Polityka prywatności została przez nas przygotowana w celu poinformowania Państwa jako Użytkowników Serwisu o zasadach przetwarzania i bezpieczeństwa przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz treści (w tym plików „cookies”) w związku z korzystaniem z naszego Serwisu.
2. Działając jako Aliena Tours Bartosz Żukowski z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) ul. Stefana Okrzei 2 jesteśmy administratorem i operatorem Serwisu oraz administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem poczty mailowej: biuro@alienatours.pl, listownie wysyłając zapytanie na adres siedziby bądź telefonicznie pod nr: 531 477 838.

 

II. Przetwarzanie danych osobowych


1. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosujemy się również do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO”).
2. Dane osobowe zbieramy:
a) w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych.
Dane te przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji i rozliczenia umowy.
b) w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w odpowiedzi na zapytanie/zapytanie o ofertę drogą elektroniczną, jak również telefonicznie, sms/mms-owo, w zależności od tego, na jaką formę komunikacji wyrazili Państwo zgodę.
Dane te, przetwarzamy co do zasady w celu i przez czas wymagany do podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy, a w pozostałych przypadkach – w oparciu o Państwa zgodę – do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż do czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwem/zrealizowania celu przetwarzania.
c) w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.
Dane zbierane w ww. celu przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej niż do wniesienia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu.
d) w celu przesyłania Państwu treści marketingowych (newslettera) i handlowych drogą elektroniczną
Dane te, przetwarzamy na podstawie Państwa zgody do czasu jej wycofania, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu przetwarzania.
e) w celu i przez czas niezbędny do realizacji obowiązków prawnych na Nas nałożonych,
f) w celu i przez czas niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,
3. Zbieramy od Państwa wyłącznie takie dane, dzięki którym możliwa będzie realizacja celu przetwarzania. Prosimy m.in. o podanie imienia i nazwiska, nr pesel, adresu korespondencyjnego, nr paszportu i jego daty ważności, nr telefonu oraz adresu email. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Uprzedzamy jednak, że jest ono konieczne dla skorzystania z określonych, dostępnych dla Państwa opcji, dokonania rezerwacji wyjazdu, a brak podania tych danych uniemożliwi skorzystanie z tych funkcjonalności.
4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z wymienionych żądań mogą Państwo zgłosić w formie pisemnej na adres naszej siedziby oraz drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail. Zastrzegamy możliwość odmowy realizacji zgłoszonego żądania w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych prawem.
5. Państwa dane osobowe przetwarzamy w sposób poufny, chroniąc je przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione. Wszelkie zebrane przez nas dane przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który określiliśmy w pkt. 2
6. Informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z zapewnieniem realizacji celów przetwarzania. Do podmiotów tych należą w szczególności: firmy świadczące obsługę prawną i IT, usługi hostingowe, operatorom pocztowym (kurierom), towarzystwu ubezpieczeniowemu, do biura rachunkowo-księgowego, pilotom wycieczek, hotelom, Krajowej Administracji Skarbowej, w tym do podmiotu obsługującego elektroniczną odprawę celną.
7. Z uwagi na zakres realizowanej umowy Państwa dane osobowe mogą również zostać przekazane do państwa trzeciego, np. do lokalnych tour operatorów, hoteli czy linii lotniczych. Informujemy, że Aliena Tours dokonała wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, jakie będą przekazane do państwa trzeciego.
8. Poza podmiotami określonymi w pkt. 6 i 7 Państwa dane mogą zostać ujawnione wyłącznie osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nie ujawniamy żadnych danych, jeśli nie jest to niezbędne dla realizacji prawnie określonych celów.
9. Informujemy również o przysługującym Państwu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i nieporozumień.
10. Nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych w sposób automatyczny, jak również nie będą one przez nas profilowane.

 

III. Bezpieczeństwo danych


1. Przy przetwarzaniu przez Państwa danych osobowych oraz innych treści poprzez nasze doświadczenie, wiedzę fachową oraz infrastrukturę techniczną zapewniamy gwarancję bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 32 RODO.
2. Strona Serwisu zabezpieczona jest przy użyciu protokołu SSL. Szyfrowanie zapewnia poufność Państwa danych osobowych w trakcie ich przesyłania za pośrednictwem łączy internetowych. 

 

IV. Pliki „cookies” – informacje ogólne


1. Informujemy Państwa o wykorzystywaniu przez nas plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”), które mogą być przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie i innym urządzeniu końcowym oraz odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
2. Wykorzystywanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowego wyświetlania Państwu treści Serwisu, optymalizację korzystania z Serwisu, utrzymanie sesji po zalogowaniu do Platformy, jak również jest niezbędne dla celów statystycznych i prowadzenia działań remarketingowych. Przy stosowaniu plików „cookies” będziemy korzystać z profesjonalnego podmiotu umożliwiającego nam takie działanie.
3. Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z nami w zakresie reklamy i marketingu.
4. Pliki „cookies” nie są połączone z Państwa danymi osobowymi, dzięki którym możliwa by była Państwa identyfikacja.
5. Informacja o wykorzystywaniu plików „cookies” pojawia się przy uruchomieniu Serwisu na dole strony. Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na ich stosowanie.
6. Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.
7. Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych.
8. Informacje dotyczące samodzielnego sposobu usunięcia plików „cookies” można znaleźć na dedykowanych stronach przeglądarek
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

V. Inne stosowane technologie


1. Informujemy Państwa o stosowaniu przez nas technologii śledzących działania, które są przez Państwa podejmowane w ramach korzystania z Serwisu. Technologie te są stosowane w celach statystycznych oraz prowadzenia działań remarketingowych.
2. W szczególności stosujemy:
a) kod śledzenia Google Analytics;
b) narzędzia do oceny efektywności kampanii reklamowych portali społecznościowych i serwisów internetowych (Facebook Ads, Linkedin, itp.).
3. Korzystanie z opisanych technologii nie jest związane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane. Wszelkie dane zebrane w ramach wykorzystania tych technologii są anonimowe, a korzystając z Serwisu mają Państwo świadomość ich przekazywania.

 

VI. Przekierowania do innych stron internetowych


W naszym Serwisie mogą Państwo trafić na linki prowadzące do innych stron internetowych, zwłaszcza tych, które nie są przez nas administrowane. Przekierowanie na inną stronę internetową wiąże się z opuszczeniem naszego Serwisu. Nie odpowiadamy za treści udostępnione na takich stronach, jak również za stosowaną na nich politykę prywatności i ochronę danych osobowych.

 

VII. Logi serwera


1. Podobnie jak większość administratorów stron internetowych zbieramy określone dane w ramach logów serwera, na którym funkcjonuje Serwis. Oznacza to, że korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem do serwera informacji, które są zapisywane w logach tego serwera. Informacje te obejmują m.in.: adres IP, który wykorzystuje Państwa urządzenie, datę i czas serwera, nazwa przeglądarki internetowej oraz nazwa systemu operacyjnego urządzenia, z którego Państwo korzystają.
2. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze, na którym funkcjonuje Serwis, w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwera, oraz statystycznych.
3. Logi stanowią jedynie informacje o charakterze pomocniczym dla administrowania Serwisem. Nie są one ujawniane żadnym osobom ani podmiotom, z wyjątkiem osób upoważnionych do administrowania serwerem.
4. Dane zawarte w logach serwera nie są powiązane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane, jak również nie są przez nas zbierane ani wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji.

 

VIII. Zmiany Polityki prywatności i ploków Cookies


W związku z rozwojem technologii, planowaniem lub realizacją zmian w funkcjonalności naszego Serwisu, jak również zmieniającymi się przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz e-privacy, zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na stronie internetowej naszego Serwisu.