1. Dane uczestników

>

2. Podsumowanie

>

3. Potwierdzenie rezerwacji

SYLWESTER PRYPEĆ 1985
POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI
2 dni w Strefie,
1 dzień w Kijowie

Termin:
29.12.2019 - 02.01.2020